Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een toffe groep ouders die op vrijwillige basis zich inzetten voor de school. Samen met de directie en het schoolteam denken we na hoe we de school nog beter kunnen maken voor onze kinderen.

Nieuwe leden?

Heb je kriebels om de ouderraad te komen versterken? Graag! Spreek gewoon een ouderlid aan of iemand van de juffen. We vergaderen zo'n 7 à 8 keer per schooljaar.

Leden ouderraad

  • Jan Roskam (voorzitter)
  • Vincent Cornet
  • Elly Van den Eede
  • Natalie Somville
  • Kristine Vergauwen