Wie zijn we

Schoolraad

De bevoegdheden van de schoolraad zijn o.a.

  • advies geven aan het schoolbestuur inzake beleid van de school en het studieaanbod
  • aanvraag tot overleg met schoolbestuur (voor bv. veiligheid & welzijn op school, schoolwerkplan, schoolreglement)
  • overlegbevoegdheid met schoolbestuur en de communicatie naar alle ouders toe.