Wie zijn we

Schoolbestuur

Het schoolbestuur vzw Sint-Jan Berchmansinstituut is de organisator van het katholiek onderwijs in de scholen van de gemeente Puurs en Sint-Amands. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het adres van het schoolbestuur is:

         Sint-Jan Berchmansinstituut vzw

         Schuttershofstraat 17

         2870 Puurs

Het schoolbestuur bestaat uit volgende mensen:

  • Voorzitter

          Patrick Vandewiele

  • Ondervoorzitter

          André Jacobs

  • Secretaris

          Rita De Kinder

  • Bestuurders

          Ronny Borms

          Pieter De Bruyn

          Ludwig Mignolet

          Bart Smets

          Tamara Smets

          Roel Van Craenenbroeck

          Rita Van Havere

          Paul Van Praet

          Paul Verbruggen

          Els Vos

  • Algemeen directeur

          Ivo Marnef

          Begijnhofstraat 3-5

          2870 Puurs

          03/890 63 30

          ivo.marnef@sjabi.be