Wie zijn we

Schoolbestuur

Het schoolbestuur vzw Sint-Jan Berchmansinstituut is de organisator van het katholiek onderwijs in de scholen van de gemeente Puurs en Sint-Amands. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het adres van het schoolbestuur is:

         Sint-Jan Berchmansinstituut vzw

         Schuttershofstraat 17

         2870 Puurs

 

          Voorzitter

          Patrick Vandewiele

          Algemeen directeur

          Claude Duhamel

          Begijnhofstraat 3-5

          2870 Puurs

          03/890 63 30

          claude.duhamel@sjabi.be