Wie zijn we

Schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit:

  • Klasleerkrachten
  • Zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten
  • Leerkrachten lichamelijke opvoeding
  • Directie
  • Administratieve medewerkers

Leerkrachten kleuterschool

Juf Jessie Daems

leerkracht Beertjesklas

Juf Liesbeth Cluts

leerkracht Julekesklas

Juf Liesbeth Van Biesen

leerkracht Julekesklas

Juf Amy Dunckerley

leerkracht Visjesklas

Juf Debby Van Riet

leerkracht Kikkerklas

Leerkrachten kleuterschool Eikevliet

Juf Liesbeth Cluts

leerkracht Kabouterklas

Juf Elien Pintens

leerkracht Kabouterklas

Leerkrachten lagere school

Juf Rebecca De Cuyper

leerkracht eerste leerjaar

Juf Anneleen Hoofd

leerkracht tweede leerjaar

Juf Kim Reynaerts

leerkracht derde leerjaar

Juf Caroline Van Buggenhout

leerkracht vierde leerjaar

Juf Leentje De Weerdt

leerkracht vijfde leerjaar

Meester Joris Verdoodt

leerkracht zesde leerjaar

Juf Kim Deferme

leerkracht zesde leerjaar

Zorgteam

Juf Jessie Daems

zorgleerkracht kleuterschool

Juf Vicky De Smet

zorgleerkracht kleuterschool en eerste graad lager

Juf Lut Huysmans

zorgleerkracht kleuterschool en eerste graad lager

Juf Annick Mees

zorgcoördinator kleuterschool

Juf Petra Decat

zorgcoördinator lagere school

Juf Kim Deferme

zorgleerkracht lagere school

Juf Rinda Roelandts

kinderverzorgster

Turnleerkrachten

Juf Vicky De Smet

turnleerkracht kleuters

Meester Joris Verdoodt

turnleerkracht lagere school

Directie

Meester Wim Van Der Donck

directie

Juf Annick Mees

directie

Secretariaat

Juf Ingrid Lenie

secretariaatsmedewerker en preventieadviseur